ENGLISH

אתגר המחסור במשאבים

הצמיחה המתמדת באוכלוסיית העולם והעלייה באיכות החיים
גורמים לכך שבקרוב.
 • אך משאבים אלה מוגבלים מחד ושלובים זה בזה מאידך.
 • איכות, עלויות והיצע המשאבים תלויים אחד בשני.

בהתחשב במגבלות – כיצד נוכל להיענות לאתגר?

Nexus thinking
תומכים בעולם המחר
באמצעות גישת המשאבים
השלובים

 • החשיבה הגלובלית בנושא קיימות משאבים עוברת מהפכה.
 • תפיסה חדשה תופסת תאוצה- הכרה בהשלכות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של הקשרים ההדוקים, השלובים בין מים, אנרגיה ומזון.
 • קשרים אלה הינם גלובאליים ולוקאליים כאחד, "מטבע הדברים".

גישת המשאבים השלובים מים-אנרגיה-מזון
מאירה ומחדדת את התמונה הרחבה.

הפתרונות הקיימים חוטאים לעיקר

 • החיפוש מתמקד במציאת מקורות מים חדשים, בפיתוח הפקת אנרגיה
  חלופית ובדרכים לייצר יותר מזון.
 • אלא שמרבית הפתרונות הקיימים נותנים מענה רק לאחד ממשאבים אלה.
 • במקרה הטוב, אסטרטגיית פיתוח משאב אחד מתעלמת מהתמונה הרחבה
 • במקרה הגרוע, אסטרטגיה זו עלולה לסכן את יציבותו של אחד מהמשאבים
  האחרים או את שניהם.

אנרגיה סולארית על קרקע

הפקת אנרגיה מתחדשת מהשמש, אלא שהתשתית מצריכה הקצאת שטחי אדמה עצומים.

דלקים ירוקים

שימוש באנרגיה הטמונה בצמחים כמקור אנרגיה חלופי, אלא שתהליך הגידול שלהם דורש כמות רבה של מים ושטחי גידול נרחבים.

התפלה

הפקת מי שתייה ממי ים, אלא שתהליךההתפלה צורך אנרגיה
רבה.

הפתרון טמון
באסטרטגיה רב-משאבית

 • על מנת להתמודד עם הקשרים השלובים של מים-אנרגיה-מזון,
  אנחנו זקוקים לפתרונות רב-משאביים יעילים
  (MRP- multi-resource productivity).
 • פתרונות MRP שואפים להגדיל בד בבד את היצע משאבי המים, האנרגיה או המזון, כל זאת מבלי לצרוך את אחד או יותר מהמשאבים האחרים.
 • AQUATE פועלת לקידום פיתוח תקן בינלאומי של פתרונות
  רב משאביים - MRP.

הפתרון הרב-משאבי המקיף
של AQUATE

Aquate פיתחה פתרון המציע שירות ייחודי להגדלת המשאבים במסגרת
תשתית אחת, מבלי לצרוך משאבים אחרים ותוך הפקת רווחים כלכליים
משמעותיים.

מים

מרוויחים מים נקיים שעד כה אבדו בשל אידוי, ללא צריכת אנרגיה או קרקע.

אנרגיה

מרוויחים אנרגיה סולרית נקייה ובמחיר תחרותי, ללא צריכת מים או קרקע.

קרקע

מרוויחים קרקע לחקלאות או לשימושים אחרים, ללא צריכת מים או אנרגיה.

יחד. נגרום לזה לעבוד.

AQUATE- פיתוח תשתית רב משאבית

 • בעבודה משותפת מול גופים ובעלי עניין, אנחנו מתכננים, מתקינים, ומתחזקים את התשתיות שלנו במאגרי מים. שיפור מאגרים קיימים כמספקי מים איכותיים והפיכתם לתשתית רב שימושית הכוללת ייצור אנרגיה נקייה ללא פגיעה בשטחים פתוחים.
 • הפתרונות המתקדמים שלנו, הם ברי מימון ועומדים בסטנדרטים המובילים בתעשייה ומבוססים על שיטות עבודה מקצועיות וחדשניות לכיסוי מאגרי מים ולהפעלת מערכות פוטו-וולטאיות.

אודות

קבוצת Aquate, בעלת משרדים בישראל ובארה"ב, מתמחה בפיתוח ובמימון פתרונות רב-משאביים ופרויקטים גלובאליים העוסקים בשילוב מים-אנרגיה-מזון. לצוות Aquate, ול- 26 בעלי המניות שלה, רקע מגוון הכולל למעלה משלושים שנות ניסיון בניהול פרויקטים ייחודים של תשתיות להשבחת מאגרי מים עם ניסיון בכיסוי מאגרים, יצור אנרגיה ירוקה, ניהול ופיננסים, מדיניות ורגולציה, ניהול ואבטחת איכות מים וחקלאות.

צרו איתנו קשר וגלו כיצד אנחנו יכולים לעזור לכם להתמודד עם אתגרי המשאבים המשולבים שלכם.
דוא”ל: info@aquate.com

AQUATE בחדשות

PV magazine Solar kibbutzim

צור קשר

שם:  
טלפון:
דוא"ל:  
הודעה:
כתובת
קבוצת אקוויט בע''מ
ת.ד 11687
רחוב המלאכה 13
פרק התעשייה אפק
ראש העין 48091
ישראל
טלפון: 972-3-6336777+